Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή παράγονται (υποβάλλονται σε επεξεργασία) όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.ahillia.gr.

Περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και Πότε

Εμείς ζητούμε να μας υποβάλετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε αγορές, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των διαφόρων φορμών επικοινωνίας, ζητάτε να λαμβάνετε νέα, δημιουργείτε λογαριασμό ή αλληλεπιδράτε με ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας www.ahillia.gr.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου ονόματος, email, αρ. τηλεφώνου, ταχυδρομικής διεύθυνσης και διεύθυνσης χρέωσης.
Στοιχεία σύνδεσης και λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου email, ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Κατά την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο www.ahillia.gr, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πρακτικές περιλαμβάνονται στην ενότητα για τα Cookies αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Γιατί και Πως χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για την παροχή στοιχείων για τον ιστότοπο μας (www.ahillia.gr) και τις Υπηρεσίες που ζητάτε
  Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας www.ahillia.gr, εμείς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αν πραγματοποιήσετε μια αγορά στον ιστότοπο www.ahillia.gr ή συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας δίνετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αγορά ή την προωθητική ενέργεια. Επίσης, αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των διαφόρων φορμών επικοινωνίας που βρίσκονται στον ιστότοπο www.ahillia.gr, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς για να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
 2. Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης
  Όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, θα σας στέλνουμε προωθητικές επικοινωνίες και νέα σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και άλλες προωθητικές ενέργειες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε (opt-out) από αυτές τις επικοινωνίες οποιαδήποτε στιγμή, αφού έχετε δώσει αυτή τη συγκατάθεση.
 3. Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μια αγορά, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για λογιστικές, ελεγκτικές και άλλες εσωτερικές λειτουργίες. Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης από εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη, για να σας βοηθήσουμε στον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων παροχής υπηρεσιών, καθώς και για να διαχειριστούμε τον ιστότοπο μας www.ahillia.gr.
 4. Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων
  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης από εσάς της ιστοσελίδας μας (www.ahillia.gr) για την αποτροπή ή τον εντοπισμό απάτης, κατάχρησης, παράνομης χρήσης και παραβίασης των Όρων Χρήσης μας, καθώς και για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, κρατικά αιτήματα ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η εταιρεία μας κάνει κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας με άλλους τρίτους μόνο στην περίπτωση που εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται επίσης να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων μας (όπως σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, μεταβίβασης, διάλυσης ή ρευστοποίησης).

Προστασία και Διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Κρυπτογράφηση & Ασφάλεια

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.ahillia.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.ahillia.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες (SSL Certificates – LET’S ENCRYPT), οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στον ιστότοπο www.ahillia.gr. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης).

Παιδιά

Δεν συλλέγουμε, τηρούμε ή χρησιμοποιούμε συνειδητά πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Θα λάβουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα να διαγράψουμε τέτοιες πληροφορίες στην περίπτωση που αντιληφθούμε ότι τις έχουμε συλλέξει.

Σύνδεσμοι σε άλλες Ιστοσελίδες

Ως διευκόλυνση προς τους επισκέπτες μας, η ιστοσελίδα μας www.ahillia.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους τρίτων εταιρειών ή οργανισμών. Αν κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων θα εξέλθετε της ιστοσελίδας μας και θα συνδεθείτε με τις ιστοσελίδες της εταιρείας ή του οργανισμού που επιλέξατε. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν εξέλθετε της ιστοσελίδας μας και δεν ισχύει για εκείνους του διαδικτυακούς τόπους που θα συνδεθείτε. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε και να ελέγχετε τις εκεί πολιτικές απορρήτου.

Τα Δικαιώματα σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Όλοι οι χρήστες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο μας www.ahillia.gr μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός του ότι δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους) μέσω της σελίδας Λογαριαμού. Οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή ακόμα και διαγραφή αυτών από τις βάσεις δεδομένων μας, επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλ. 6942534640 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@ahillia.gr. Αυτή η ενέργεια δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Cookies

Στον ιστότοπο www.ahillia.gr, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «cookies» για λόγους κυρίως στατιστικής και συστηματοποίησης της ύλης τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εν λόγω αρχείων δεδομένων (cookies) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για λόγους βελτίωσης της ποιότητας χρήσης της ιστοσελίδας www.ahillia.gr. Τα cookies βελτιώνουν την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και μας βοηθούν να την καθιστούμε λειτουργικά αποτελεσματικότερη και αισθητικά καλύτερη.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας;

Χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά, καταγράφεται ο αριθμός των προσβάσεων στην ιστοσελίδα, ο αριθμός των επιμέρους σελίδων που προβλήθηκαν, ο χρόνος που αφιερώνει κάθε χρήστης στην ιστοσελίδα μας, η διαδοχή των σελίδων που προβλήθηκαν, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας, ο τόπος από τον οποίο έλαβε χώρα η πρόσβαση, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε και η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους, καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν επιτρέπει να συναχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα ως προς την ταυτότητά σας. Ο ιστότοπος www.ahillia.gr δύναται να λειτουργεί ικανοποιητικά και δίχως την αποδοχή των cookies. Η απόρριψη, ωστόσο, των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να καθίσταται η χρήση της ιστοσελίδας μας (ή τμημάτων αυτής) πιο δύσκολη ή λιγότερο αποτελεσματική ή, σπανιότερα, αδύνατη.

Εφόσον δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστότοπων, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας:

Αναγκαία – Λειτουργικά cookies

Τα αναγκαία, λειτουργικά, και απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Εμπορικής Προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας όσον αφορά στα cookies μας.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο. Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στον ιστότοπο μας. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών. Συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε τακτικά για τις πρακτικές μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2018 και εναρμονήστηκε πλήρως με τον νέο κανονισμό ΓΚΠΔ «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» (GDPR).

Ερωτήσεις και Σχόλια

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας και τις πρακτικές απορρήτου μας.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 6942534640 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ahillia.gr.